Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

TOATE INFORMAȚIILE CU PRIVIRE LA COMERȚUL EXTERN AL REPUBLICII MOLDOVA PE UN SINGUR PORTAL!

Publicat:Wed, 06/05/2020 - 10:19

Stimați agenți economici,

Vă informăm că, astăzi Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, au lansat Portalul de Informații Comerciale destinat mediului de afaceri național și internațional, care poate fi accesat gratuit la adresa www.trade.gov.md.

Portalul respectiv este sursa principală de informații oficiale de specialitate cu privire la procedurile aferente și documentele necesare pentru activitățile privind importul, exportul și tranzitul de mărfuri.

Accesînd portalul, puteți obține informații oficiale referitor la regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, contingente, acte permisive, taxele pentru toate categoriile de mărfuri etc. Tot aici, sunt descrise procedurile de obținere a unor autorizații precum Operatorul Economic Autorizat, Procedura de Vămuire la Domiciliu sau Exportator Aprobat, sau cele de înregistrare în calitate de subiect al activității economice externe.

#MoldovaTradeInformationPortal
#AccessMoldova_AccessTheWorld