A A A

Vize


Viza reprezintă o autorizaţie acordată în condiţiile Legii nr. 200 din 16/07/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată.
Lista cetățenilor străini care necesită viză pentru Republica Moldova poate fi consultată pe pagina web www.mfa.gov.md , sau accesînd direct . Legea 257/2013 .
Pentru a solicita o viză electronică cetățeanul străin urmează să acceseze portalul guvernamenta www.evisa.gov.md
Pentru informații suplimentare contactați evisa@mfa.md