A A A

Titlu de călătorie

 

Durata serviciului: 15-20 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 09:00 – 13.00 / 15:30 – 17:

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Consulatul/Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport.
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • Două fotografii de mărimea 35mm x 45mm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  - buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
  - paşaportul expirat sau deteriorat;
  - permisul de şedere;
  - certificatul de naștere moldovenesc, în cazul minorilor, iar în lipsa acestui act transcris – un extras multilingv de pe actul de naștere, emis de autoritățile italiene (conform Convenției privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976);
 • - orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

Titlul de călătorie se eliberează în aceiași zi și este valabil 30 de zile.

 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Italia în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la Ambasadă a unui părinte.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul la terminalul de plată în incinta Ambasadei, cu numerar la oficiul poștal, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect recomandăm să luați legătura prin email sau telefon cu Ambasada.