Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Titlu de călătorie

ELIBERAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

 

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în următoarele cazuri:

 • au documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat;
 • au documentul de călătorie deteriorat;
 • au documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului;
 • au documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor;
 • au documentul de călătorie de model ieşit din uz.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 • cererea de eliberare a titlului de călătorie;
 • Două fotografii de mărimea 35mm x 45mm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii)
 • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
 1. buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
 2. paşaportul expirat sau deteriorat;
 3. permisul de şedere;
 4. orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);
 • declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, în cazul în care documentul a fost pierdut sau furat;
 • declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.
 • Taxa de 25 euro (persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani nu achită taxa)

 

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

 

Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul respectiv din Italia, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.