Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,

Publicat:Thu, 30/04/2020 - 00:00

După cum cunoașteți, urmare a crizei pandemice provocate de COVID-19, autoritățile italiene au luat un șir de măsuri cu caracter restrictiv, inclusiv referitoare la deplasarea persoanelor, dar și au introdus reguli temporare de traversare frontierei și intrarea în Italia.

Astfel, pentru a intra în Italia persoanele trebuie să demonstreze motive întemeiate legate de sănătate, muncă sau urgență/necesitate absolută. Prin ”necesitate absolută” se înțelege revenirea la casa proprie a celor care nu au unde să locuieasca în locul unde se aflau temporar la data de 22.03.2020. Prin urmare, pot intra în Italia doar cei ce au resedință legală în această țară (posesorii unui permis de ședere/reședință), sau motive de sănătate și de muncă.

1. Persoanele urmează să completeze o declarație pe proprie răspundere, care va fi predată la îmbarcare ce va conține în detaliu motivele călătoriei (legate de sănătate, muncă sau urgență absolută), locul în care persoana va petrece cele 14 zile de autoizolare, mijlocul de transport propriu sau privat cu care va merge la acea adresă și un număr de telefon la care poate fi contactat în această perioadă (inclusiv un număr de telefon mobil).

2. Perioada de autoizolare este obligatorie pentru oricine sosește în Italia, inclusiv cu un mijloc de transport privat. Persoanele care sosesc în Italia pentru motive de muncă au posibilitatea de a amâna începutul autoizolării cu 72 de ore (perioada poate fi prelungită cu alte 48 de ore, pentru motive bine întemeiate), dacă acest lucru este absolut necesar.

3. Persoanele care sosesc din străinătate nu pot folosi mijloacele de transport public, ci doar mijloace private pentru a ajunge la locul de izolare (fie cineva îl așteaptă la aeroport, port sau gară, fie închiriază o mașină sau, dacă este posibil, ia un taxi sau un serviciu de transport privat).

4. Toate persoanele care sosesc din străinătate, inclusiv cu mijloace de transport private,  trebuie să comunice sosirea la Departamentul de Prevenție din cadrul Direcției de Sănătate Publică competentă la nivel local.

5. Perioada de autoizolare poate fi petrecută și într-un loc diferit de propria locuință, dacă persoana respectivă alege acest lucru.

6. În cazul în care o persoană care sosește în Italia nu are unde să petreacă perioada de autoizolare sau nu poate să se deplaseze la acea adresă (spre exemplu pentru că nu îl poate însoți nimeni sau nu găsește o cameră de hotel care să îl găzduiască), va trebui să efectueze autoizolarea într-o locație stabilită de Protecția Civilă, pe cheltuială proprie.

7. Sunt prevăzute excepții de la aceste reguli pentru: muncitorii transfrontalieri, personalul sanitar, echipajul transportatorilor de pasageri sau de mărfuri.

Prin urmare, având în vedere cele menționate, rugăm toate persoanele, ca înainte de a planifica o călătorie în Italia, să se asigure că îndeplinesc și respectă toate condițiile indicate mai sus.

Mai multe informații referitoare la călătoriile în Italia pot fi găsite pe pagina web: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

N.B. Nu sunt permise călătoriile în scop turistic!!!