Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană, Republica Malta și Republica San Marino

A A A

Servicii consulare prin poștă


În scopul facilitării accesului cetățenilor la serviciile consulare și evitarea deplasărilor către consulat/ambasadă, comunicăm despre posibilitatea solicitării unor servicii prin poștă, după cum urmează:

 • Titlu de călătorie;
 • Declarații consulare;
Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului prin mesaj text (SMS) expediat la numărul de telefon mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător. Puteți contracta individual orice companie de curierat care să ridice actul/actele. Este necesar să ne informați la adresa de email roma@mfa.gov.md despre ziua cînd va veni curierul și ce act/acte va trebui să ridice. În dependență de compania de curierat, ar putea să fie necesar să ne expediați și o etichetă/cod de bare, care să fie lipită pe colet.

Titlu de călătorie;
 • Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de către solicitant în mod personal, prin intermediul unei persoane împuternicite sau pot fi transmise prin poştă conform prevederilor Regulamentului cu privire la titlul de călătorie , aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 987 din 24 decembrie 2012.
 • La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:
 • 1) înaintează un formular de cerere conform anexei nr. 2  la Regulament;
 • 2) prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
 • 3) prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
 • 4) face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
 • 5) motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;
 • 6) prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie;
 • achită taxa consulară. Cuantumul taxei consulare și rechizitele bancare ale Ambasadei le găsiți la rubrica Taxe consulare și taxe aferente ;
 • 8) declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, conform anexei nr. 3  la Regulament, în cazul în care documentul a fost pierdut sau furat.
 • În cazul în care cererea de eliberare a titlului de călătorie este transmisă prin intermediul unei persoane împuternicite sau este transmisă prin poştă/curier, la cerere se va anexa actul notarial de certificare a identităţii solicitantului de titlu cu persoana înfăţişată în fotografie.

Declarații consulare

Dosarul de solicitare a serviciului urmează să conțină următoarele :

 • 1. Cerere în formă liberă adresată consulatului, cu indicarea problemei Dvs. și de care declarație aveți nevoie.
 • 2. Copia actului de identitate (pașaport sau buletin de identitate MDA valabil);
 • 3. Copia cărții de identitate italiene sau permisului de ședere în Italia;
 • 4. Pentru declarații essate generalita/stessa persona: copii ale documentelor unde există divergențele respective;
 • 5. Pentru declarații consulare privind lipsa venit sau imobile în Moldova: certificat de la Oficiul Cadastral Teritorial și Inspectoratul Fiscal care atestă această informație;
 • 6. Pentru alte declarații consulare care atestă diverse fapte, conform legislației Republicii Moldova, rugăm să solicitați prin mail sau la telefon informații în prealabil despre actele care trebuie să le expediați;
 • 7. Dovada achitării taxei consulare. Cuantumul taxei consulare și rechizitele bancare ale Ambasadei le găsiți la rubrica Taxe consulare și taxe aferente.
 • Documentul în cauză se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare