Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Republica Italiană

!!!Important!!!

Prelungirea stării de urgență în sănătate publică în Republica Moldova până la 15 iulie 2020

Prin hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a prelungit starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la 15 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Astfel, rămân în vigoare până la 15 iulie 2020 următoarele măsuri restrictive care vizează călătoria cetățenilor străini și moldoveni în Republica Moldova:

1) Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu;

2) Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

 • membri de familie ai cetățenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.

3) Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioadă de 14 zile în locurile determinate.

4) Prin excepție de la prevederile pct. 3), în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, următoarele categorii de persoane:

 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.

Textul complet al hotărârii CNESP poate fi consultat aici:

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotararea_cnesp_17_23.06.20.pdf

___________________________________________________________________________

AVIZ IMPORTANT

pentru cetăţenii RM cu copii minori!

La călătoria copilului minor cu însoţitorii de bord sau cu o altă persoană decît părinţii săi (rude, prieteni), Vă recomandăm prevenirea din timp a companiei aeriene despre zborul neinsoţit al minorului, prin informarea agentului care perfectează biletul de calatorie.

În cazul în care minorul călătoreşte cu compania Airmoldova vă rugăm să contactaţi reprezentantul companiei respective în Italia (GS AIR) la numărul: 00393 471323162 (Italia)

 

Sfaturi de călătorie Republica Italiana

Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în Republica Italiană

Ghid pentru cetăţenii străini întitulat „In Italia in Regola” publicat în limba italiană, engleză şi rusă care conţine informaţii/sfaturi utile la subiecte precum: eliberarea permiselor de şedere, încadrarea în cîmpul muncii; reunificarea familiei, minorii aflaţi fără însoţitori, acordarea cetăţeniei italiene, etc.

Ghid pentru cetăţenii străini „In Italia in Regola” (în limba italiană)

Ghid pentru cetăţenii străini „In Italia in Regola” (în limba engleză)

Ghid pentru cetăţenii străini „In Italia in Regola” (în limba rusă)

Ghidul poate fi accesat şi la următorul link: www.interno.it

 

Centre de Servicii pentru Imigrare (CSI)

Provincia Roma a inaugurat 13 Centre de Servicii pentru Imigrare (CSI) în orăşelele Cerveteri, Morlupo, Monterotondo, Guidonia, Primavalle, Tivoli, Cinecittà, Dragoncello, Palidoro, Fiumicino, Frascati, Pomezia, Colleferro, care sunt destinate migranţilor prezenţi pe teritoriul Provinciei Roma şi cetăţenilor italieni care au necesitatea de a fi informaţi la subiectul migrării.

Obiectivul CSI este de a ajuta persoana migrată pentru a regulariza şederea sa în Italia, favorizînd astfel accesul la serviciile publice şi private. Centrele sunt deschise publicului de luni pînă vineri, între orele 9.00 şi 12.00, pentru zilele de marţi şi joi este prevăzut un program extins de la 14.45-16.45. Centrele oferă informaţii şi consultaţii prin telefon. Toate serviciile oferite sunt gratuite. Serviciile sunt prestate în peste 30 de limbi, printre care română şi rusă. CSI asigură:

 Informaţii referitoare la:

 • drepturi şi obligaţii de cetăţenie;
 • acces la servicii sociale, sanitare, scolastice şi a timpului liber;
 • acces la serviciile de prima integrare şi sociale de bază;
 • parcursuri de instruire şi de formare profesională;
 • recunoaşterea titlurilor de studiu;
 • cursuri de limbă italiană.

Asistenţă pentru demararea procedurilor administrative referitoare la:

 • cererea, reînnoirea sau schimbarea permisului de şedere;
 • cererea de reîntregire a familiei;
 • cerere pentru cetăţenie;
 • cerere pentru permisul de şedere.

Acţiuni de integrare socială

 • mediaţie lingvistică şi socio-culturală;
 • activarea intervenţiilor de colaborare cu alte servicii publice sau private;

Iniţiative culturale şi sociale pe tema migrării

Servicii de ajutor şi consultanţă pentru operatorii care lucrează în acest sector.

Informaţii adiţionale pot fi vizualizate la următoarea pagina web a Provinciei Roma - www.provincia.roma.it/percorsitematici/lavoro-e-centri/servizi-al-cittadino/4685

Adresele şi telefoanele de contact ale CSI sunt următoarele:

CSI Cerveteri
Lango di Villa Olio, 9/10
Tel: 069952496

CSI Morlupo
Via San Michele, 87/89
Tel. 069071587

CSI Monterotondo
Via val di Fassa, 1/C
Tel. 069003747

CSI Guidonia
Via Roma, 192
Tel. 0774300831

CSI Primavalle
Via decio Azzolino, 7
Tel. 0661662682

CSI Tivoli
Via Empolitana 234/236
Tel.0774333024

CSI Cinecittà
Viale Rolando Vignali, 14
Tel. 0672901720

CSI Dragoncello
Via Ottone Fattibone, 77
Tel. 0652169745

CSI Palidoro
Piazza Santi Filippo e Giacomo, 19
Tel. 0661697124

CSI Fiumicino
Via del Canale, 16
Tel. 06650402

CSI Frascati
Via Sciadonna, 24/26
Tel. 0694298100

CSI Pomezia
Via Pontina Vecchia,13
Tel. 0691802008

CSI Colleferro
Via Carpinetana Sud, 144
Tel.069701321

 
Denumirea oficială a ţării:
Republica Italiană
Capitala:
or. Roma
Fus orar:
UTC (ora universală coordonată) +1,
echivalent cu ora Republicii Moldova + 1
Prefix telefonic de acces internaţional:
Pentru ţară - 0039, pentru or. Roma – 06
Unitatea monetară:
Euro

 

Sărbători oficiale (pe durata cărora instituţiile naţionale nu prestează servicii):

1 ianuarie
Anul Nou
6 ianuarie
Botezul Domnului
13-24 februarie
perioada carnavalurilor (datele variază pentru diferite regiuni ale ţării)
aprilie-mai (data variază)
Sfintele Sărbători de Paşti
25 aprilie
ziua eliberării de sub dominaţia fascistă
1 mai
Sărbătoarea Muncii
2 iunie
Ziua Naţională a Italiei (ziua proclamării Republicii)
15 august
Adormirea Maicii Domnului
1 noiembrie
ziua tuturor Sfinţilor
8 decembrie
ziua Neprihănitei Zămisliri a Sfintei Fecioare Maria
25 decembrie
Crăciunul
26 decembrie
ziua Sfîntului Stefan

 

De asemenea, în multe regiuni şi localităţi ale ţării se celebrează sărbători locale.