Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Relațiile cu Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO)

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, cu sediul la Roma, al cărei scop principal este eliminarea foametei pe scară mondială, îmbunătățirea alimentației, prin coordonarea activităților guvernelor în domeniul agriculturii, silviculturii și în industria piscicolă. De asemenea FAO vine în sprijinul țărilor prin programe de cercetare, specializare, dezvoltare și aplicații practice și acordă ajutor în cazuri de calamități sau dezastre.

 

Republica Moldova este membru al FAO din 1995.

 

Reprezentanța FAO în Republica Moldova a fost instituită la sfârșitul anului 2014.

 

În scopul valorificării mai eficiente a ajutorului acordat Republicii Moldova, Guvernul împreună cu FAO elaborează și aprobă programele-cadru de țară. Programul actual pentru perioada 2016-2019 stabilește prioritățile și rezultatele aliniate la politicile naționale pentru sectorul agricol, în special, la Strategia Națională pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Republicii Moldova (2014-2020). Domeniile prioritare vizează creșterea competitivității sectorului agroalimentar, agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, gestionarea durabilă a resurselor naturale și gestionarea managementului riscurilor.

 

În ultimii ani, FAO a oferit sprijin și asistență Republicii Moldova prin 15 proiecte în valoare de circa 2 mln. dolari. În alte 5 proiecte regionale, țara noastră a fost, la fel, beneficiar. Este vorba de domeniile siguranței alimentare, sănătății plantelor și animalelor, protecției împotriva secetei, noilor politici și competențe pentru fermieri și autorități, încurajarea noilor tehnologii de irigare.

 

Mai multe detalii puteți accesa la linkul: www.fao.org/home/en