Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Relaţii comercial-economice

Relaţiile comercial-economice

Conform datelor Agenției Servicii Publice, la moment în Republica Moldova activează 12 întreprinderi cu capital maltez, investițiile în capitalul social însumând circa 20,7 mln. MDL.

Schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu Republica Malta pe parcursul anului 2019 au constituit 567,22 mii USD, exportul reprezentând 461.09 mii USD, iar importul 106,13 mii USD. Balanța comercială a înregistrat un excedent de 354,96 mil. USD, în favoarea Republicii Moldova

Principalele produse exportate în anul de referință au fost cerealele, iar importuri s-au înregistrat de medicamente, articole din cauciuc, jucării etc.