Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Pașapoarte

PERFECTAREA PAŞAPORTULUI

 

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Acte necesare pentru perfectarea paşaportului
(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

 • buletin de identitate cu fişa de însoţire, valabil (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă);
 • paşaport valabil sau expirat;
 • buletinele de identitate sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită paşaport pentru copil pînă în 18 ani);
 • certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • la depunerea cererii pentru minorul, al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la ambasadă sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar;
 • bonul de plată achitat la oficiul poştal, în original (chitanţa spre achitare se va elibera la ambasadă).
  cost:
  aproximativ 45 zile - 90 euro (80 euro în cazul copilului sub 12 ani);
  aproximativ 30 zile - 120 euro (105 euro în cazul copilului sub 12 ani).

Cel mai apropiat oficiu poştal – Via Floridiana 12.Taxele se pot achita prin transfer direct pe contul ambasadei (Rechizite bancare: Poste Italiane BANCOPOSTA / IBAN IT08F0760103200001005879372 / BIC PPIITRRXXX / SWIFT POSOIT22XXX).

Menţiuni:

Ambasada nu verifică actele italiene şi legalitatea aflării persoanei în Italia. Paşaportul se eliberează de la naştere. Paşaportul se eliberează pe un termen de 10 ani / copilului cu vîrstă sub 7 ani – pentru 4 ani / persoanei cu vîrsta între 7-16 ani – pentru 7 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni. Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar paşaport biometric (conţinînd inclusiv informaţii despre amprentele digitale, fotografia digitală). În paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii. Cetăţenii Republicii Moldova pot deţine concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice. Fotografierea persoanei are loc în ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare. Dosarul de buletin şi paşaport se pot depune concomitent.

Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează paşaportul. Ambasada informează solicitantul despre orarul cînd urmează a fi ridicat paşaportul de la Ambasadă, prin mesaj text expediat la numărul de mobil lăsat de persoană în ziua depunerii cererii. Ridicarea paşaportului de la ambasadă se face de orice persoană (inclusiv curier specializat angajat de către solicitant în acest sens) care va deţine şi prezenta confirmarea emisă de ambasadă în data depunerii cererii, fără necesitatea prezentării unei împuterniciri sau acte separate. Ambasada nu expediază paşaportul prin poştă. Pentru a vizualiza programul consular, deschideţi adresa https://italia.mfa.gov.md/ro/content/programul-de-lucru-%C5%9Fi-informa%C5%A3ii-de.