Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Certificat de cazier judiciar

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană cu sediul la Roma eliberează la cerere adeverințe cu valoarea juridică a unui cazier judiciar. Ambasada a informat autoritățile italiene despre competența misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova de a elibera asemenea certificate. Adeverințele de cazier judiciar eliberate de misiunea diplomatică sau oficiile consulare pot fi folosite numai în fața autorităților străine (în cazul de față, italiene) și pot fi solicitate de cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii. Documentul în cauză se eliberează, la cerere, în baza unui act de identitate valabil (pașaport sau buletin de identitate), în termen de 10 zile lucrătoare și are o valabilitate de 3 luni. Prețul pentru prestarea serviciului dat este de 35 Euro.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut în continuare în Republica Moldova prin procură prin care împuterniciți o terță persoană să solicite eliberarea documentului în numele dumneavoastră. În acest caz certificatul urmează să fie apostilat pentru a fi recunoscut în străinătate.

Cererea-model pentru solicitarea acestui serviciu poate fi descărcată aici. La cerere se va anexa copia de pe actul de identitate (pașaport sau buletin de identitate).