Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate

 • la prima adresare;
 • preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9); schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităţilor, neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • în caz de repatriere;
 • la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Acte necesare pentru perfectarea buletinului de identitate
(original + copie / actele trebuie să fie emise de Republica Moldova)

 • 2 fotografii 10x15cm + 2 fotografii 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerinţe pentru fotografii: Fotografia are cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepti, cu privirea directă, cu expresie neutră a feţei şi gura închisă. Ochii vor fi deschişi şi neumbriţi de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă faţa, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecţii pe faţă sau fundal, efectul ochi roşii. În caz de ochelari, ochii vor apărea fără reflecţii de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate);
 • buletin de identitate valabil cu fişa de însoţire;
 • paşaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fişele de însoţire sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • certificat de naştere, certificat de naştere a copilului pînă în 16 ani, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • bonul de plată achitat la oficiul poştal în original (chitanţa spre achitare se va elibera la ambasadă) sau dovada efectuării viramentului pe contul ambasadei.

  cost:

  în termen de perfectare de circa 45 zile - 45 euro;
  în termen de perfectare de circa 30 zile - 60 euro (70 euro în caz de pierdere).
  Cel mai apropiat oficiu poştal – Via Floridiana 12. Taxele se pot achita prin transfer direct pe contul ambasadei (Rechizite bancare: Poste Italiane BANCOPOSTA / IBAN IT08F0760103200001005879372 / BIC PPIITRRXXX / SWIFT POSOIT22XXX).

Menţiuni:

Ambasada nu verifică actele italiene şi legalitatea aflării persoanei în Italia. Buletinul de identitate se eliberează cu fişa de însoţire. Fişa de însoţire este destinată pentru a face dovada înregistrării la reşedinţă şi pentru realizarea dreptului de vot (doar cînd se votează în Republica Moldova) şi nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate. Buletinul se poate elibera de la naştere dar este obligatoriu de la 16 ani. Este valabil de la naştere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viaţă. Buletinul de identitate se utilizează doar în Republica Moldova. Dacă persoana nu dispune de actele necesare pentru perfectarea buletinului, se eliberează buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an (taxe= 42 euro / procedura este aceeaşi). În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita paşaport dar actul este recunoscut de autorităţi pentru realizarea unor acţiuni în Republica Moldova. Prin intermediul Ambasadei nu se poate obţine buletinul de identitate electronic. Persoanele care nu au posibilitatea de a fi înregistrate la domiciliu sau reşedinţă obţin buletinul de identitate fără menţiunea respectivă. Ambasada primeşte concomitent cererea de perfectare a buletinului de identitate cu cererea de perfectare a paşaportului (în acest caz pentru buletin se va achita 60 euro). În cazul minorului, se solicită prezenţa doar a unui părinte. Ambasada nu primeşte cereri de perfectare separată doar a fişei de însoţire a buletinului de identitate. Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează buletinul de identitate. Solicitantul este informat despre orarul de primire a actului de la Ambasadă, prin mesaj text expediat la numărul de mobil lăsat de persoană în ziua depunerii cererii. Ridicarea actului de la ambasadă se face de orice persoană (inclusiv curier specializat angajat de către solicitant în acest sens) fără necesitatea prezentării unei împuterniciri sau acte separate. Ambasada nu expediază actul prin poştă. Pentru a vizualiza programul consular, deschideţi adresa https://italia.mfa.gov.md/ro/content/programul-de-lucru-%C5%9Fi-informa%C5%A3ii-de.