A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

Prin intermediul misiunii diplomatice buletinul de identitate

se eliberează în următoarele cazuri:

1) la prima eliberare:

a)   minorilor;
b)  persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate;
c)   persoanelor care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
d)  cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

2) preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);

3) schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;

4) constatarea inexactităților, neconformităţilor, furtului de identitate sau identității false;

5) schimbarea domiciliului;

6) în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;

7) în caz de pierdere, furt sau deteriorare;

8) expirarea termenului de valabilitate;

9) dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

10) solicitarea titularului de a-l preschimba.

Cazurile prevăzute la subpunctele 5) şi 6) din prezentul punct se aplică titularilor buletinelor de identitate de generaţia II.

La producerea uneia din situaţiile prevăzute la subpunctele 3) - 9) din prezentul punct, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea buletinului de identitate nou.

 

La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate

solicitantul prezintă următoarele documente, în original și în copii, după caz:

1)      actul de identitate de uz intern care urmează a fi schimbat (pașaportul de tip sovietic, buletinul de identitate);

2)      actul de identitate al reprezentantului legal;

3)      documentele de stare civilă;

4)      declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;

5)   documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu/reședința temporară sau avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;

6)      documentele confirmative ce atestă dreptul la înlesniri;

7)      paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară că deţine și cetăţenia altui stat și este de acord ca această informație să fie actualizată în Registrul de stat al populației;

8)     actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice) prezentat de către reprezentantul legal corespunzător (curatorul, tutorele), tradus și legalizat în modul stabilit, după caz;

9)     certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau starea gravă (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale sau psihologice), documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, tradus și legalizat în  modul stabilit, după caz;

10)   2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10x15 cm şi 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 3x4 cm, color, mat, pe fond alb, cu aceeaşi imagine facială a solicitantului;