Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Apostila

REPUBLICA MOLDOVA A ADERAT LA CONVENTIA CU PRIVIRE LA APOSTILĂ

Începînd cu 16 martie 2007, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Cetăţenii moldoveni au obţinut posibilitatea simplificării procedurilor de supralegalizare a documentelor eliberate în unele state pentru a fi utillizate peste hotare.

 

Pînă la aderarea Republicii Moldova la aceasta Conventie, pentru recunoasterea în strainatate a actelor eliberate in Republica Moldova, cetatenii urmau o serie de proceduri anevoioase de supralegalizare a actelor, prezentîndu-le pentru autentificare în mai multe institutii din ţară iar apoi la ambasadele sau consulatele străine.

 

Procedura de apostilare constă în aplicarea unei stampile speciale pe documentul care urmează a fi utilizat într-un alt stat parte la convenţia de la Haga. Inscripţia poartă în antet inscripţiile în limba franceză "Apostille" şi "(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)", fiind urmate de menţiunile de autentificare în limba statului emitent.