Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană, Republica Malta și Republica San Marino

A A A

Anunț important pentru pasagerii care călătoresc în Republica Italiană

Publicat:Mie, 19/05/2021 - 12:16

Începând cu data de 24 mai 2021, oricine intră în Republica Italiană pentru orice perioadă de timp din state sau teritorii străine menționate în listele B, C, D și E - inclusiv Republica Moldova - din anexa 20 la decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 2 Martie 2021, la bordul oricărui mijloc de transport, înainte de a intra pe teritoriul național italian, este necesar să completeze formularul Passenger Locator Form(dPLF) în format digital, urmînd instrucțiunile de mai jos:

1. Conectați-vă la site-ul https://app.euplf.eu/#/

2. Accesați Formularul digital de localizare a pasagerilor (dPLF)

3. Alegeți „Italia” ca țară de destinație

4. Înregistrați-vă pe site creând un cont personal cu nume de utilizator și parolă (trebuie să faceți acest lucru doar prima dată)

5. Completați și trimiteți dPLF urmând procedura ghidată

Odată formularul trimis, pasagerul va primi dPLF în format pdf și QRcode la adresa de e-mail indicată în timpul înregistrării, pe care trebuie să o prezinte direct pe smartphone-ul său (în format digital) în momentul îmbarcării, precum și oricărei persoane desemnate pentru a efectua controalele. Alternativ, pasagerul poate imprima o copie a dPLF pentru a fi prezentată la îmbarcare.

DPLF trebuie completat și trimis în mod obligatoriu înainte de îmbarcare. În orice caz, câmpul din formular referitor la numărul de loc alocat în mijlocul de transport va fi întotdeauna modificabil. Trebuie completat un formular separat pentru fiecare pasager adult; în cazul prezenței minorilor, aceștia pot fi înregistrați în formularul adulților însoțitori. În cazul minorilor neînsoțiți, DPLF trebuie completat de către tutore înainte de plecare.

Compilarea formularului digital înlocuiește declarația menționată la art. 50, paragraful 1, al decretului președintelui Consiliului de Miniștri din 2 martie 2021. În cazuri excepționale sau exclusiv din impedimente tehnologice va fi posibil de a completa formularul pe hârtie conform facsimilului disponibil pe pagina web a Ministerului Sănătății al Republicii Italiene – Nuovo Coronavirus, la compartimentul Viaggiatori. La același compartiment veți găsi instrucțiuni și un link direct pentru completarea dPLF.